Tin công nghệ

chứng nhận tín nhiệm mạng xadaqua

Công bố XADAQUA đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng cơ bản

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) xác nhận XADAQUA – XÀI ĐÃ QUÁ đã hoàn thành quy trình đăng ký & kiểm duyệt tín nhiệm. Website: xadaqua.com Mạng xã hội: https://www.facebook.com/xadaquacom Trong giai đoạn hiện nay, cùng với quá trình tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ…

Đọc tiếp